ČLANCI AUTORA/KE: Fitim Saliu

Fitim Salihu je bivši novinar K2.0, a pretežno izvještava o političkim i pitanjima uprave. Fitim je završio dodiplomski studij političkih nauka na Univerzitetu u Prištini.

 

U detalje | Vojska

Posle rata

Piše - 24.12.2018