Oznaka: Nasilje u Porodici

Ukratko | Ljudska Prava

Kosovo i ljudska prava

Piše - 10.12.2019

Na Dan ljudskih prava razmatramo Policiju Kosova.

U detalje | Nasilje u Porodici

‘Večne žrtve’ porodičnog nasilja

Piše - 18.06.2019

Ponavljajuće zlostavljanje i skupljanje komadića.

Ukratko | Albanija

Pobuna protiv femicida

Piše - 21.06.2018

Smrt i nasilje uzrokovali proteste u Albaniji

U detalje | #ŽelimDaZnam

Reintegracija žrtava porodičnog nasilja

Piše - 02.05.2017

Skloništa nadoknađuju neuspehe države.

U detalje | #ŽelimDaZnam

Patnja u tišini

Piše - 14.02.2017

Žrtve porodičnog nasilja se bore za podršku -- i za preživljavanje.