Oznaka: Nasilje u Porodici

Ukratko | Albanija

Pobuna protiv femicida

Piše - 21.06.2018

Smrt i nasilje uzrokovali proteste u Albaniji

U detalje | #ŽelimDaZnam

Reintegracija žrtava porodičnog nasilja

Piše - 02.05.2017

Skloništa nadoknađuju neuspehe države.

U detalje | #ŽelimDaZnam

Patnja u tišini

Piše - 14.02.2017

Žrtve porodičnog nasilja se bore za podršku -- i za preživljavanje.