ČLANCI AUTORA/KE: Shqipe Gjocaj

Šćipe Đocaj (Shqipe Gjocaj) je feministička aktivistica, stručnjakinja za rodna pitanja i nezavisna novinarka. Redovno sarađuje s medijskom organizacijom Prishtina Insight, za koju izvještava o rodnim problemima i ljudskim pravima. Njene članke su ujedno objavljivali Kosovo 2.0, sbunker i Reuters. Šćipe radi i s drugim nevladinim organizacijama te je uključena u projekte koji se bave navedenim temama. Godine 2017. dobila je Balkansku stipendiju za novinarsku izvrsnost, dok je 2019. postala stipendistica Programa stipendiranja novinara/ki u oblasti izvještavanja o ljudskim pravima K2.0-a (drugi ciklus).

Stipendisanje | Ljudska Prava

Silovanje u braku, “legitimno” i dozvoljeno na Kosovu

Piše - 19.12.2019

Krivično djelo koje ne prepoznaju ni vlasti ni osobe nad kojima je počinjeno.

Perspektive | Prava žena

Trebaju nam ljutite devojčice

Piše - 11.02.2019

Samo otvoreni gnev i organizovani aktivizam mogu da zaštite devojčice od zla.