Ukratko | Ljudska Prava

Više od 70 slučajeva seksualnog zlostavljanja

Piše - 07.09.2017

Priština – grad sa najvećim brojem prijava u aplikaciji “EcShlire”.

Kao i mmnogo puta pre, jedna žena se, posle pauze za ručak, kretala ka svojoj kancelariji u centru Prištine kada je muškarac od dvadesetak godina zastao pred njom sa biciklom i rekao: “poješću ti dojku”. Užasnuta, pobegla je skoro trčeći.

Ovo je tek jedan od 70 novih slučajeva seksualnog zlostavljanja koji su prijavljeni preko mobilne aplikacije “EcShlire”. Četiristo ovakvih slučajeva je prijavljeno od februara 2016, kada je aplikazija prvi put predstavljena. Najveći broj slučajeva seksualnog maltretiranja prijavljen je u glavnom gradu Kosova, Prištini.

Preveden na engleski, srpski, španski i hebrejski, “EcShlire” je projekat koji je pokrenut kao rezultat saradnje organizacija Mreža žena Kosova, Girls Coding Kosova i Open Data Kosovo. Kao platforma za slanje prijava, aplikacija je dosegla devedesetdevetoprocentnu ekspanziju kod kosovskih korisnika. Prijave su podnesene i u Albaniji.

Više od 55 posto slučajeva seksualnog maltretiranja počine stranci, dok je ove godine došlo do naglog rasta prijavljenih slučajeva u kojima su počinioci bili profesori i nastavnici.

Seksualni komentari, uhođenje, saletanje i zviždanje jesu samo neki od oblika seksualnog zlostavljanja koji su dosad prijavljeni. Ukupno postoji 11 kategorija maltretiranja koje se mogu odabrati u okviru ove androidove aplikacije. Ove vrste zlostavljanja su se stalno dešavale na javnim mestima, uključujući škole, ulice, univerzitete, kafiće ili noćne klubove, radna mesta, javni prevoz, itd.

U izveštaju nadgledanja rada koji su sproveli predstavnici “EcShlire”, navodi se da stranci (u odnosu na žrtve, prim. prev.) počine više od 55 odsto slučajeva seksualnog zlostavljanja. Ove godine je došlo do naglog rasta prijavljenih slučajeva u kojima su počinioci bili profesori i nastavnici.

Prema ovom izveštaju, koji je K2.0 dobilo, u oko dva odsto prijava seksualnog zlostavljanja (od ukupno 400), žrtve su izjavile da su ih maltretirali profesori/nastavnici. U međuvremenu, šest odsto žrtava je izjavilo da ih poslodavci zlostavljaju.

Kada je ovaj projekat uspostavljen, o njemu su primarno razmišljali kao o aplikaciji koja se može upotrebiti radi prikupljanja podataka o seksualnom zlostavljanju. Kasnije su ovi podaci iskorišćeni u iniciranju projekata kao preventivnih mera protiv ovog fenomena. Osnivači “EcShlire” trenutno pokušavaju da unaprede ovaj projekat tako što će aplikaciju ponuditi državnim institucijama.

Zana Idrizi, projektna koordinatorka, kaže da su prijave podnesene ovoj aplikaciji zabrinjavajući. Ona kaže da se ulažu napori sa Kosovskom policijom radi bavljenja ovim slučajevima. Idrizi naglašava da se broj prijava nalazi na zabrinjavajućem nivou. Posebno je broj slučajeva uhođenja taj koji ih je ohrabrio da nastave sa ovim projektom.

Idrizi smatra da bi bezbednosne institucije trebalo da se u ovom trenutku uključe, a kako bi se preduzele mere. Oni su trenutno u kontaktu sa Kosovskom policijom i veruju da će krajem godine postići konkretne rezultate.

“Kako je ovu aplikaciju preuzelo više od 900 osoba, čini se da je ovo privuklo pažnju policije”, kaže ona za K2.0. Međutim, Idrizi primećuje da kod policije nedostaje volja za proširenje saradnje i upotrebu ove aplikacije za borbu protiv seksualnog maltretiranja.

Međutim, institucije za vladavinu zakona se suočavaju sa poteškoćama prilikom korišćenja ovih prijava, imajući u vidu da su one anonimne prirode.

“Kada smo ovo videli, pomislili smo da treba dodati još jednu opciju u aplikaciji kako bismo proširili saradnju sa policijom i omogućili im da reaguju. Međutim, institucije za vladavinu zakona su oklevale kada je reč o ovoj aplikaciji”, kaže Idrizi.

K2.0 je stupilo u kontakt sa Kancelarijom Kosovske policije za informacije kako bi upitalo o tome zašto nisu sarađivali sa aplikacijom “EcShlire”, ali nismo dobili odgovor na upit.

Manjak volje institucija da institucionalizuju ovu platformu primetan je i u drugim slučajevima, prema rečima Idrizi. Ona je kazala da je ova organizacija predložila održavanje informativnih sesija u školama da bi učenici saznali kako ova aplikacija funkcioniše. Predloženo je sprovođenje radionica o podizanju svesti. Međutim, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije nije konkretno podržalo ovu inicijativu.

Aplikacija “EcShlire” uspostavljena je kao rezultat poznate globalne kampanje “Take Back The Night” koja je sačinjena 2015, a koja naglašava nivo seksualnog zlostavljanja na kosovskim ulicama. K

Naslovna fotografija: Majlinda Hoxha / K2.0.