Oznaka: Ljudska Prava

Stipendisanje | U detalje | djeca

Maleletnice u popravnim ustanovama bez osnovnih prava

Piše - 11.02.2020

Maloletnice u smeštaju sa odraslima: po koju cenu?

Perspektive | Migracija

Život između zatvorenih granica

Piše - 06.02.2020

Balkanska ruta preko Bosne i Hercegovine i dalje je vrlo aktivna.

Perspektive | Radnička prava

Iskopavanje priča iz podzemlja Bulćize

Piše - 01.02.2020

Eljton Debreši, predsjednik Zajedničkog sindikata rudara u Bulćizi (SMBB), razgovarao je s Gresom Hasom, aktivisticom pokreta “Organizata poljitika”.

U detalje | Radnička prava

Rudarski potresi u Bulćizi

Piše - 27.01.2020

Iskopavanje rude koja donosi smrt, povrede i otkaze, ali ne i novac.

Ukratko | Pravda

Istorijska odluka u korist transrodnih osoba

Piše - 20.01.2020

Bljert (Blert) Morina konačno uživa pravo na promenu imena i polnog markera.

Stipendisanje | U detalje | Sport

Povređene i oštećene

Piše - 27.12.2019

Šta se desi kada se kosovske sportistkinje povrede.

Jedan na jedan | Mentorstvo | Ljudska Prava

Hiljmi Jašari: Problemi građana i građanki Kosova su proizvod disfunkcionalnog sistema

Piše - 26.12.2019

Ombudsmen Hiljmi Jašari (Hilmi Jashari) govori o izazovima na koje građani i građanke nailaze u odnosima sa državnim organima.

U detalje | LGBTI

Aktivisti/ce se suprotstavljaju EU-u i MP-u u vezi s novim Građanskim zakonikom

Piše - 24.12.2019

Postavlja se pitanje da li nova zakonska regulativa krši Ustav.

Stipendisanje | U detalje | Prava žena

Oni bi dečaka

Piše - 23.12.2019

Pritisak porodice i društva da se rađaju dečaci tera žene da se podvrgavaju selektivnim abortusima.

PRIKAŽI JOŠ