Pse është e rëndësishme të kemi një kontratë pune? - Kosovo 2.0

Pse është e rëndësishme të kemi kontratë?

Kontrata të mbron ligjërisht.

Kontrata e punës është dokumenti bazë që punëmarrësi dhe punëdhënësi duhet ta nënshkruajnë përpara fillimit të punës.

Në Kosovë ato shpërfillen në sektorin privat, andaj punëtorët nuk kanë siguri në punë.

Por, pse kanë rëndësi kontratat saktësisht?


Kjo video është prodhuar me mbështetjen financiare të “Trusti Ballkanik për Demokracinë”, projekt i Fondit Gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë. Opinionet e shprehura në këtë video nuk paraqesin domosdoshmërisht ato të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Trustit Ballkanik për Demokraci, Fondit Gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara, apo partnerëve.

Pse kjo klauzolë?