Mbështetur nga

GAZETARIA PĂ‹R TĂ‹ DREJTAT E NJERIUT

Në vitin 2018, në partneritet me Qendrën Kosovare për Studime Gjinore (KCGS) dhe Qendrën për Barazi dhe Liri (CEL), K2.0 e lansoi projektin “Mbështetja e Gazetarisë së Pavarur me Perspektive të të Drejtave të Njeriut”, që financohet nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Nëpërmjet këtij projekti tre vjeçar, K2.0 e ka lansuar Bursën e Gazetarisë për të Drejtat e Njeriut, dhe një skemë të granteve për mbështetje të mediave.
Synimi i të dy programeve është mbështetja e gazetarëve të rinj dhe organizatave mediale me një fokus lokal për të prodhuar gazetari të kualitetit të lartë me qasje të ndjeshme ndaj të drejtave të njeriut.
Puna jonĂ« po mbĂ«shtetet financiarisht nga Zyra e Bashkimit Evropian nĂ« KosovĂ« (janar 2018 – dhjetor 2020) nĂ« mĂ«nyrĂ« qĂ« tĂ« prodhohet gazetari e kualitetit tĂ« lartĂ« me perspektivĂ« tĂ« tĂ« Drejtave tĂ« Njeriut.

ANGAZHIMI QYTETAR

Instituti GAP ka qenë akter kyç në përpjekjet për të kërkuar qeverisje të mirë dhe për të ndihmuar me formësimin e diskutimeve për politikat publike në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë. Duke synuar t’i informojmë dhe inkurajojmë qytetarët e angazhuar, ne jemi bashkuar me GAP për ta zmadhuar perceptimin publik të çështjeve të rëndësishme që ndikojnë në jetën e njerëzve.
Duke bashkëpunuar në projektin e financuar nga BE “Inovacion për media të fuqishme dhe angazhim të qytetarëve”, ne po thellohemi në vendimmarrjen institucionale që ndikon në një gamë të gjërë të çështjeve politike dhe socio-ekonomike. Si medium, ne po i përdorim analizat dhe hulumtimet gjithëpërfshirëse të GAP për të prodhuar gazetari multimediale inovative, profesionale dhe të qasshme që ndihmon për t’i afruar qytetarët me qeverisjen.
Dhe meqë vetëm duke parë drejt të ardhmes mund ta garantojmë vazhdimësinë e gazetarisë së fuqishme dhe pavarësinë e redaksisë tonë, ne gjithashtu po bashkëpunojmë me GAP për t’i përgatitur gazetarët dhe hulumtuesit e së nesërmës nëpërmjet një programi gjithëpërfshirës të trajnimeve dhe praktikës.
Jemi duke u mbështetur financiarisht nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë (janar 2020-qershor 2020) për t’i angazhuar qytetarët dhe për t’u përgatitur për të ardhmen.

NJOHJE PĂ‹R PERSONAT E ZHDUKUR

PĂ«r mĂ« shumĂ« se dy dekada, Fondi pĂ«r tĂ« DrejtĂ«n Humanitare KosovĂ« ka qenĂ« nĂ« krye tĂ« pĂ«rpjekjeve pĂ«r ndĂ«rtimin e paqĂ«s dhe tĂ« punĂ«s pĂ«r restaurimin e dinjitetit tĂ« viktimave tĂ« kohĂ«s sĂ« luftĂ«s. MeqĂ« mĂ« shumĂ« se 1,600 njerĂ«z ende janĂ« tĂ« zhdukur nga lufta e fundit, ne jemi bashkuar me ta pĂ«r tĂ« ndihmuar ta rrisim nivelin e ndĂ«rgjegjĂ«simit pĂ«r njĂ« plagĂ« tĂ« hapur nĂ« tĂ« kaluarĂ«n – dhe tĂ« tashmĂ«n – e KosovĂ«s.

Duke punuar së bashku, ne duam ta përmirësojmë qasjen në informacione mbi çështjen e njerëzve të zhdukur duke i vendosur familjarët e të zhdukurve në qendër të diskutimit. Duke përdorur një kombinim të hulumtimeve të reja dhe të databazave ekzistuese gjithëpërfshirëse të HLCK-së për njerëzit e zhdukur, ne jemi duke prodhuar artikuj, video dhe podkaste për të inkurajuar një diskutim të informuar mbi një prej temave më të ndjeshme.

Gjithashtu, së bashku jemi duke avokuar për zbatimin e Ligjit për Persona të Zhdukur dhe duke lobuar për përmirësimin e kërkimit për ata që ende janë të zhdukur.

PĂ«rpjekjet tona pĂ«r t’u mobilizuar pĂ«r njerĂ«zit e zhdukur po zbatohen me mbĂ«shtetje financiare tĂ« ZyrĂ«s sĂ« Bashkimit Evropian nĂ« KosovĂ« (janar 2020 – qershor 2022).

Past Supporters