Kosovo 2.0 - Shtjellimi i çështjeve thelbësore

Podkasti i fundit

'Jeto për të treguar'

Betim Berisha flet për jetën para dhe pas masakrës ku iu vranë më të dashurit.

00:00 00:00

video

Editors’ Pick - Të pleqërosh në pandemi

Editors' Pick - Remembering The Vilina Vlas Women