Kosovo 2.0 - Shtjellimi i çështjeve thelbësore

Podkasti i fundit

Lëvizja #MeToo mbërrin në Ballkan

Lëvizja globale po e përjeton momentin e vet në rajon.

00:00 00:00

video

Editors’ Pick - Të pleqërosh në pandemi

Editors' Pick - Remembering The Vilina Vlas Women

REKOMANDOJMË

AKTIVITETE N'HUB

29 jan 2021  5:30 pm
22 dhjet 2020  5:30 pm
16 dhjet 2020  5:30 pm
10 dhjet 2020  5:30 pm