Kosovo 2.0 - Shtjellimi i çështjeve thelbësore

Podkasti i fundit

video

#EP1 – TOKA NË RREZIK

Pse jemi krejt në kredi?

'Gonxhja ende e vetme'

Mekanizmat (vetë)rregullues të mediave

REKOMANDOJMË

AKTIVITETE N'HUB

21 shku 2023  10:00 am
19 Shta 2022  5:30 pm
24 qer 2022  5:30 pm