Kosovo 2.0 - Shtjellimi i çështjeve thelbësore

Podkasti i fundit

Të protestosh gjatë pandemisë — valë e re pasigurish?

A mund të konsiderohet ligji anti-Covid edhe si shkelje e të drejtës qytetare për protestë?

00:00 00:00

video

Nga - 05.10.2020

Talk: What if we HOPE?

Talk: What if we HOPE?