ČLANCI AUTORA/KE: Artina Muçiqi

Artina Mućići (Muçiqi) je završila osnovne studije novinarstva na Univerzitetu u Prištini i sada pohađa master studije novinarstva i odnosa sa javnošću. Radi kao novinarka za onlajn-medij Periskopi, pišući najviše o temama koje su povezane sa politikom, društvom i ljudskim pravima. Artina je dobitnica stipendije programa K2.0 u oblasti ljudskih prava (ciklus 2018).

Stipendisanje | Prava Manjina

Život i smrt: Okrutna stvarnost trudnoće na Kosovu

Piše - 10.12.2018

Žene iz manjinskih zajednica nemaju pristup zdravstvenom osiguranju i lekovima za porodilje.