TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Artina Muçiqi

Artina Muçiqi, ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin e Prishtinës, Dega e Gazetarisë, dhe aktualisht po përfundon studimet master në drejtimin Gazetari dhe Kontakte me Publikun. Është gazetare në mediumin online “Periskopi” dhe kryesisht shkruan për tema që ndërlidhen me çështje politike, sociale dhe të drejtat e njeriut. Artina është përfituese e programit të K2.0, Bursa në Gazetari për të Drejta të Njeriut (cikli 2018).  

Bursa | Bursa në Gazetari për të Drejtat e Njeriut

Jetë dhe vdekje: realiteti i vrazhdë i shtatzanisë në Kosovë

Nga - 10.12.2018

Gratë e minoriteteve nuk kanë qasje kritike në kujdes shëndetësor dhe mjekësinë e lindjes.