ČLANCI AUTORA/KE: Edison Jakurti

Edison Jakurti je doktorand ekonomije na Slobodnom univerzitetu u Berlinu (Freie Universität Berlin). Nedavno je imenovan za zamjenika ministra ekonomije, zapošljavanja, trgovine, industrije, poduzetništva i strateških investicija Kosova. Prethodno je završio diplomski studij međunarodne razvojne politike na Univerzitetu Duke, specijaliziravši se u oblasti primijenjene ekonomije, dok je dodiplomski studij ekonomije i statistike uspješno okončao na R.I.T-u. Radio je kao asistent u istraživanju i nastavi na Univerzitetu Duke te kao savjetnik u Svjetskoj banci u Vašingtonu, SAD.

 

Perspektive | Economy

Borba za normalnu radnu sedmicu: novi podaci iz privatnog sektora [...]

Piše - 12.04.2020

Kako obezvređivanje radne snage zamijeniti dostojanstvenim uslovima rada.

Perspektive | COVID-19

COVID-19 i privreda: Beleške sa ivice svetske krize

Piše - 20.03.2020

Šteta i šanse proistekle iz krize koju je izazvao COVID-19.

Perspektive | Economy

Nezaposlenost iz perspektive mikroekonomije

Piše - 03.06.2019

Značajni faktori koji se zanemaruju.