ČLANCI AUTORA/KE: Edison Jakurti

Edison Jakurti je stekao zvanje magistra međunarodne razvojne politike na Univerzitetu Duke, specijaliziravši se u oblasti primijenjene ekonomije. Na istom univerzitetu obnašao je funkciju asistenta u istraživanju i nastavi, te je radio i kao savjetnik u Svjetskoj banci u Washingtonu, SAD. Prije toga, Edison je na Institutu za tehnologiju za Rochester završio dvopredmetni studij ekonomije sa statistikom i menadžmentom i međunarodnih odnosa, diplomiravši s najvećim počastima

Perspektive | Economy

Nezaposlenost iz perspektive mikroekonomije

Piše - 03.06.2019

Značajni faktori koji se zanemaruju.