TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Edison Jakurti

Edison Jakurti është doktorant i shkencave ekonomike në Freie Universität Berlin. Së voni është emëruar zëvendësministër i Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike në Kosovë. Studimet e nivelit master i ka kryer për politikat e zhvillimit ndërkombëtar, me fokus në ekonomiksin aplikativ, në Duke University, ndërsa studimet themelore në drejtimin ekonomiks dhe statistikë në R.I.T. Ka punuar si asistent hulumtues e ligjërues në Duke University, dhe si këshilltar në Bankën Botërore në Washington, DC.