TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Edison Jakurti

Edison Jakurti është doktorant i shkencave ekonomike në Freie Universität Berlin. Së voni është emëruar zëvendësministër i Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike në Kosovë. Studimet e nivelit master i ka kryer për politikat e zhvillimit ndërkombëtar, me fokus në ekonomiksin aplikativ, në Duke University, ndërsa studimet themelore në drejtimin ekonomiks dhe statistikë në R.I.T. Ka punuar si asistent hulumtues e ligjërues në Duke University, dhe si këshilltar në Bankën Botërore në Washington, DC.

Pikëpamje | Ekonomia

Përpjekjet për një javë normale të punës: risitë nga sektori privat i Kosovës

Nga - 12.04.2020

Të shkosh përtej trajtimit të thjeshtë të fuqisë punëtore drejt kushteve dinjitoze të punës.

Pikëpamje | COVID-19

COVID-19 dhe Ekonomia: Shënime në prag të një krize globale

Nga - 20.03.2020

Dëmet dhe mundësitë e një krize të ndezur nga shkëndija COVID-19.

Pikëpamje | Ekonomia

Një perspektivë mikroekonomike për papunësinë

Nga - 03.06.2019

Faktorët e rëndësishëm por që po shpërfillen.