TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Edison Jakurti

Edison Jakurti është doktorant i shkencave ekonomike në Freie Universität Berlin. Më herët ai i ka përfunduar studimet e nivelit master për politikat e zhvillimit ndërkombëtar, me fokus në ekonomiksin aplikativ, në Duke University, dhe studimet themelore në drejtimin ekonomiks dhe statistikë në R.I.T. Ka punuar si asistent hulumtues dhe asistent ligjërues në Duke University, si dhe këshilltar në Bankën Botërore në Washington, DC.

Pikëpamje | COVID-19

COVID-19 dhe Ekonomia: Shënime në prag të një krize globale

Nga - 20.03.2020

Dëmet dhe mundësitë e një krize të ndezur nga shkëndija COVID-19.

Pikëpamje | Ekonomia

Një perspektivë mikroekonomike për papunësinë

Nga - 03.06.2019

Faktorët e rëndësishëm por që po shpërfillen.