ČLANCI AUTORA/KE: Elvin Blakaj

Elvin Bljakaj (Blakaj) je istraživač iz oblasti međunarodnih odnosa sa završenim master studijama u oblasti politike Evropske unije.