TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Elvin Blakaj

Elvin Blakaj është hulumtues i marrëdhënieve ndërkombëtare me diplomë masters në degën e Politikave të Bashkimit Evropian.