ČLANCI AUTORA/KE: Jeton Neziraj

Jeton Neziraj (rođen 1977) je dramaturg sa Kosova. Radio je kao umetnički direktor Narodnog pozorišta Kosova, dok trenutno radi kao direktor Multimedijalnog centra u Prištini, što je udruženje koje deluje u oblasti savremenog pozorišta i književnosti. Napisao je više od 20 scenarija za predstave izvedene na Kosovu i u inostranstvu – u Evropi i SAD – dok su one prevedene i publikovane na oko 20 jezika. Jeton Neziraj je dobio brojne nacionalne i međunarodne nagrade za svoje predstave.

U detalje | Kultura

Rušenje pozorišta kao nagoveštaj nadolazeće diktature

Piše - 22.05.2020

Država zarobljena kapricom nadmenog vođe.

Blogbox | Kultura

Doviđenja, Borka!

Piše - 04.07.2019

In memoriam: Borka Pavičević 1947—2019.