ČLANCI AUTORA/KE: Kenzi Anderson

Kenzi (Kenzie) Anderson je nedavno magistrirala rodne studije na Centralnoevropskom univerzitetu, a njen akademski fokus odnosi se na nasilje zasnovano na rodnoj pripadnosti i na rodne efekte sukoba. Živjela je na Kosovu, u Bosni i Hercegovini i Srbiji radeći na polju ljudskih prava i rodnoj ravnopravnosti.

 

Monografije | LGBTI prava | LGBTI

Opadanje i protok LGBT prava širom sveta

Piše - 09.10.2017

Borba za LGBT prava je u celoj istoriji bila priča o pobedama i porazima.