TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Kenzie Anderson

Kenzie Anderson është duke kryer aktualisht magjistraturën në degën e Studimeve Gjinore në Central European University, me fokus në dhunën me bazë gjinore dhe efektet gjinore të konfliktit. Ajo ka jetuar në Kosovë, Bosnje dhe Serbi, dhe ka punuar me të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore.