ČLANCI AUTORA/KE: Luca Tesei Li Bassi

Blogbox | Zdravlje

Kako se prave muškarci — feministički pogled na obrezivanje

Piše - 02.06.2020

Zašto obrezivanje dečaka nije ni medicinski opravdano ni bez negativnih posledica.