ČLANCI AUTORA/KE: Luca Tesei Li Bassi

Luca Tesei Li Bassi je programski menadžer K2.0. Na Univerzitetu „John Hopkins“ završio je diplomski studij međunarodnih poslova, dok je na Univerzitetu u Bolonji uspješno okončao još jedan diplomski studij, i to u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Njegova polja interesovanja su rod, pravo i razvoj.