ČLANCI AUTORA/KE: Dardan Hoti

Dardan Hoti je diplomirao novinarstvo na Univerzitetu u Prištini. Ima desetogodišnje iskustvo u novinarskom radu, gde se uglavnom bavi ljudskim i LGBT+ pravima. Tim UN-a na Kosovu mu je 2013. uručio Nagradu za pisanje o siromaštvu (Poverty Prize). Od 2014. je član Upravnog odbora Udruženja novinara Kosova, dok je 2018. bio jedan od dobitnika stipendije Kosova 2.0 za novinarski rad u oblasti ljudskih prava. Trenutno je zaposlen kao projektni koordinator u Fondu za humanitarno pravo na Kosovu.