ČLANCI AUTORA/KE: Dardan Hoti

Stipendisanje | Ljudska Prava

Pristrane zakonske regulative favorizuju tradicionalne rodne uloge

Piše - 10.12.2018

Pogled na propise o porodiljskim, očinskim i roditeljskim odsustvima.

Monografije | LGBTI

Odlazite, predrasude

Piše - 10.10.2017

Kako je petoro Kosovara ostavilo homofobiju iza sebe.

Ukratko | Zdravlje

Nejasnoće oko obaveznog zdravstvenog osiguranja

Piše - 09.11.2016

Ne zna se da li će nova šema stupiti na snagu 1. januara, kako je predviđeno.