ČLANCI AUTORA/KE: Luke Bacigalupo

Luk Basigalupo (Luke Bacigalupo) niži je analitičar rizika u kompaniji Brasidas Group. Napisao je niz članaka o političkim pitanjima u Jugoistočnoj Europi objavljenih u listu Global Risk Insights. Dodiplomski studij historije završio je na Univerzitetu u Oksfordu, dok je na Univerzitetu u Beogradu uspješno okončao diplomski studij Jugoistočne Europe. Nakon diplomiranja je radio za nekoliko međunarodnih organizacija, uključujući Ured specijalnog predstavnika EU za Kosovo te Ured UNDP-a u Srbiji.

Perspektive | Kultura

Kosovski muzeji u svijetu nakon korone: Prilika za promjene

Piše - 05.05.2020

Stvaranje nove, dinamične muzejske kulture na Kosovu.