TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Luke Bacigalupo

Luke Bacigalupo është analist i ri i rrezikut për Brasidas Group. Ai ka publikuar disa artikuj për çështjet politike në Evropën Juglindore për Global Risk Insights. Bacigalupo i ka kryer studimet baqellors në degën e Historisë në Universitetin e Oxford-it para se të shkonte për ta kryer magjistraturën në degën e Studimeve të Evropës Juglindore në Unviersitetin e Beogradit. Pas studimeve, ai ka punuar për disa organizata ndërkombëtare, përfshirë këtu Përfaqësuesin Special të BE-së në Kosovë dhe UNDP në Serbi.