ČLANCI AUTORA/KE: Majlinda Hoxha

Majljiinda Hodža (Majlinda Hoxha) je urednica fotografija u K2.0. Majljinda je završila master studije likovnih umetnosti na Školi Elam za likovnu umetnost u Oklandu, Novi Zeland.