ČLANCI AUTORA/KE: Majlinda Hoxha

Majlinda Xoxha je bivša urednica fotografija u K2.0. Majlinda je završila master studije likovnih umetnosti u Školi likovnih umetnosti Elam u Oklandu, Novi Zeland.