ČLANCI AUTORA/KE: Qamile Maxhuni

Ćamila Madžuni (Qamile Maxhuni) je završila studije na Filozofskom fakultetu, na katedri za etnologiju i kulturnu antropologiju, pri Univerzitetu u Prištini, 2017. godine. Zanima je novinarstvo i ima želju da piše o kulturi i ljudskim pravima. Ćamila Madžuni je trenutno učesnica Programa mentorstva u K2.0 pod nazivom „Profesionalno usavršavanje“ (Professional Shadowing) za period 2018-19.