ČLANCI AUTORA/KE: Besarta Breznica

Besarta Breznica radi kao asistentkinja u istraživanju u Mreži žena Kosova. Aktivna je i kao nezavisna istraživačica i novinarka. Bavi se pitanjima poput ljudskih prava, a posebno ženama i manjinskim zajednicama na Kosovu. Završila je osnovne studije u oblasti medija na koledžu UBT i sociologiju na Univerzitetu u Prištini, gde je trenutno i na master studijama.