TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Qamile Maxhuni

Qamile Maxhuni ka përfunduar studimet në fakultetin filozofik, dega Etnologji dhe Antropologji Kulturore në Universitetin e Prishtinës, në vitin 2017. Është e interesuar në gazetari dhe ka dëshirë të shkruaj artikuj për kulturë dhe për të drejtat e njeriut. Qamile Maxhuni aktualisht është një nga pjesëmarrëset në Programin Profesional të Mentorimit në Kosovo 2.0.