ČLANCI AUTORA/KE: Robert Muharremi

Robert Muharemi (Muharremi) je docent za javnu politiku i upravu na Ročesterskom institutu tehnologije — kosovski kampus. Od 2000. godine radi u brojnim međunarodnim organizacijama i vladinim institucijama na Kosovu kao pravni i politički savetnik.