TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Robert Muharremi

Robert Muharremi është asistent profesor i politikës publike dhe qeverisjes në Rochester Institute of Technology – Kampusi i Kosovës. Prej vitit 2000, ai ka shërbyer në organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe institucione qeveritare në Kosovë si këshilltar ligjor dhe politik.