TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Shqipe Gjocaj

E interesuar për kultura, letërsi dhe shkrim kreativ. E motivuar nga leximi, udhëtimi dhe mësimdhënia. E frymëzuar nga njerëzit punëtorë dhe të orientuar drejt cilësisë.

Pikëpamje | Të Drejtat e Grave

Kemi nevojë për vajza të zemëruara

Nga - 11.02.2019

Vetëm zemërimi dhe aktivizmi i organizuar do t’i mbrojë vajzat nga e keqja.