Perspektive | Rod

O očinstvu i patrijarhatu

Piše - 19.04.2023

Da li dječak odrastao u patrijarhalnoj sredini može postati dobar otac?

Sredinom marta, nakon što je donesen novi nacrt zakona o reproduktivnom zdravlju i medicinski potpomognutoj oplodnji, u Skupštini Kosova je pokrenuta žustra politička rasprava o slobodama na planu reprodukcije. Zamjenica predsjedavajućeg, Saranda Bogujevci, koja je i sama trudna, a nije u braku, kazala je da bi žene trebalo da samostalno donose odluke u vezi sa roditeljstvom. Treba da vjeruju nauci.

“Iako se nisam […] udavala, željela sam da postanem majka”, kazala je Bogujevci u Skupštini. “Bilo mi je važno da iskoristim to pravo na osnovu svega onoga što nudi nauka, a ne da mi njegovo uživanje određuje muškarac… Ne moram imati muža ako hoću da imam dijete.”

Svojim obraćanjem reagovala je na izjavu svog kolege iz Vetëvendosjea, Emana Rrahmanija, koji je upozorio da će tradicionalne porodične vrijednosti biti ugrožene ako se “neudatim ženama” omogući začeće doniranim reproduktivnim materijalom. Nekoliko dana kasnije, u jednoj od televizijskih debata emitovanoj u udarnom terminu, dva imama (čija su mišljenja izuzetno cijenjena u medijima) kritikovala su Bogujevci i nacrt zakona. Jedan od imama je sa naročitom zabrinutošću istakao da je pružanje mogućnosti oplodnje doniranim materijalom neudatim ženama sebičan čin koji će djeci uskratiti oca i razoriti nuklearnu porodicu.

Ovakva glorifikacija uloge oca u životu djeteta prosto mi je smiješna. Po svemu sudeći, ako žena odabere da bude potpuno samostalna te na sebe preuzme odogovornost samohranog roditelja, naškodiće djetetu jer će ga tako lišiti oca. Zbog toga su se muškarci uspaničili. “A šta je sa ocem?!”

To pitanje je na mjestu. Međutim, ja bih se prije pozabavila ovim: Da li muškarci odgajani u patrijarhalnoj sredini mogu postati dobri očevi?

Prije svega, ne možemo govoriti o očinstvu, a da pritom ne uzmemo u obzir to kako dominantne društvene norme utiču na kulturu muškosti i sklonosti ka nasilju.

Kako se njihov spol veliča i prije nego što se rode, dječaci dolaze na svijet sa usađenom osionošću. Njihovi spolni organi slave se ekstravagantnim svečanostima obrezivanja. Već od malih nogu im se daju igračke puške te im se ne uzima za zlo kada psuju. Muško ko muško, govore ljudi.

Počevši od svakodnevnog nasilja u porodici pa sve do femicida, očevi u našim domovima uzrokuju ogromnu bol. Oni oduzimaju živote majkama svoje djece, rasturaju porodice te nanose emocionalnu štetu djeci i drugim članovima_cama porodice. Očevi često vrše i razne oblike ekonomskog nasilja. Žene nerijetko moraju da se bore sa bivšim supruzima koji odbijaju da plate alimentaciju ili pak sa oduzimanjem imovine u brakorazvodnim parnicama, pa tako ostaju bez krova nad glavom i materijalnih sredstava. Muškarci koji im to čine također su očevi.

Mala je vjerovatnoća da će dječaci koji odrastaju i socijalizuju se u sredini u kojoj preovladava patrijarhat, te u kojoj je mizoginija normalizovana, postati dobri očevi.

Otac koji zlostavlja i na različite načine omalovažava majku svoje djece (kao i žene uopšte) ne može biti dobar otac. To kako otac tretira majku svoje djece od presudnog je značaja. Pa ipak, istraživanja pokazuju da je silovanje u braku zaprepašćujuće učestalo na Kosovu te da sudovi — baš kao ni šire društvo — ne štite majke. Čak i onda kada nema fizičkog nasilja, nejednake rodne uloge u braku reprodukuju obrasce ugnjetavanja.

Mala je vjerovatnoća da će dječaci koji odrastaju i socijalizuju se u sredini u kojoj preovladava patrijarhat, te u kojoj je mizoginija normalizovana, postati dobri očevi. Patrijarhat i starije i mlađe muškarce hrani agresijom, zbog čega oni mnogo toga sebi daju za pravo i emocionalno se isključuju. To je sušta suprotnost od onoga što se inače vezuje za odgovorno roditeljstvo.

Odgovorno roditeljstvo podrazumijeva bezuslovnu ljubav, stavljanje drugih na prvo mjesto i žrtvovanje za djecu. S obzirom na to koliko je patrijarhalni poredak čvrst, pobrojane odlike se rijetko nalaze kod muškaraca, no očevi i dalje uživaju status kvo zajedno sa svim povlasticama društva koje ih mazi i pazi.

Ideal očinstva koji imami sa televizije svim silama žele da odbrane — a što većina društva očigledno podržava — srž je patrijarhalnog konstrukta koji šteti ženama.

Patrijarhalni muškarac ne može biti dobar otac jer ne daje brigu, ne pokazuje poštovanje niti ulaže emocionalni rad i trud. Sve to je u potpunosti stavljeno na pleća majki.

Kako bismo stvorili novu kulturu očeva, moramo se zalagati za novu kulturu muškaraca — muškaraca koji će se svjesno odreći privilegija prenošenih s koljena na koljeno, koji će odlučiti da se distanciraju od patrijarhalnog odgoja i preuzmu punu odgovornost za svoje ponašanje. Takva kultura može biti iznjedrena isključivo kroz prilagođen obrazovni sistem, usluge u oblasti mentalnog zdravlja i unaprijeđeno pravosuđe.

Dok ne izgradimo sistem tog tipa, moramo prestati da glorifikujemo figuru biološkog oca, te se potruditi da ženama damo priliku da formiraju odnos sa naukom.

Naslovna fotografija: K2.0. 

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost K2.0. Stavovi izneseni u njemu lični su stavovi autora/ice te nužno ne odražavaju stavove K2.0.

Zanima vas kako se naš novinarski rad finansira? Saznajte više ovdje