Ukratko | Ljudska Prava

Organizacije za ljudska prava zahtevaju istragu o smrti Astrita Deharija

Piše - 10.11.2016

S obzirom na to da okolnosti smrti Astrita Deharija i dalje nisu razjašnjene, aktivisti za ljudska prava pozivaju na hitnu nezavisnu istragu o njegovoj smrti. Ovaj dvadesetšestogodišnji student medicine i aktivista Samoopredeljenja je umro u pritvoru u prizrenskom Zatvoreničkom centru u subotu.

Branioci građanskih prava (Civil Rights Defenders – CRD) su danas pozvali vlasti da ispune svoje obaveze kada je reč o zaštiti ljudi u zatvorima i da preduzmu sve ključne mere kako se zatvorenicima ne bi kršila osnovna prava.

“Obaveza je držanih institucija da zaštite živote ljudi koji su lišeni svoje slobode”, rekla je Sara Maljići, programska službenica u prištinskoj kancelariji CRD-a, u saopštenju za medije. “Smrt Astrita Deharija u prizrenskom Zatvoreničkom centru je uznemirujuća i zahteva nezavisnu i transparentnu istragu o uslovima njegove smrti.”

“Protivurečne izjave policije i popravnih službi, nakon objave o Deharijevoj smrti, stvorile su atmosferu nepoverenja, frustracije i straha.”

Sara Maljići

Dehari je čitavih 68 dana držan u pritvoru bez optužbe za sumnju da je počinio teroristički čin, posle napada na vladinu zgradu u avgustu. Lideri Samoopredeljenja tvrde da je njegovo hapšenje — i hapšenje drugih petoro aktivista ove stranke — bilo politički motivisano.

U utorak, na Deharijevoj sahrani, hiljade ljudi je marširalo ulicama Prištine kako bi zahtevali pravdu jer se i dalje ne zna kako je umro. Zbunjenost i bes kod građana su povećani zbog protivurečnih izjava kosovskih vlasti: u ponedeljak, nakon autopsije, glavni tužilac prizrenskog regiona, Silje Hodža, rekao je da je gušenje uzrok smrti, odbacujući prvobitne policijske izjave da je Dehari počinio samoubistvo predoziranjem lekovima.

“Protivurečne izjave policije i popravnih službi, nakon objave o [Deharijevoj] smrti, stvorile su atmosferu nepoverenja, frustracije i straha”, kaže Maljići. “Branioci građanskih prava će pomno nadgledati situaciju i nastaviti da govore o našoj zabrinutosti za ovaj slučaj.”

Teuta Hodža, izvršna direktorka Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR), izjavila je za K2.0 da su nejasne izjave vlasti o Deharijevoj smrti oslabile poverenje građana u kosovske institucije, čime se stvara prostor za navode i spekulacije.

“Nakon vesti o onome što se dogodilo Astritu Dehariju u zatvoru, relevantne vlasti su davale suprotstavljene izjave koje dovode u pitanje način njegove smrti”, kaže Hodža. “Tako se ostavlja prostor za manipulaciju i ometanje procesa osvetljavanja njegove sudbine; tako se povećava nepoverenje u institucije, iako je poverenje već ozbiljno uzdrmano.”

Hodža tvrdi da bi civilno društvo sada trebalo da usredsredi pažnju na obelodanjivanje ovog slučaja, bez obzira na činioce koji su uzrokovali Deharijevu smrt.

Kancelarija kosovskog zaštitnika građana je već otvorila specijalnu istragu o uslovima Deharijeve smrti, a nakon zahteva njegovih roditelja. “Ako se potvrdi da se smrt zatvorenika desila kao ishod zanemarivanja ili nedostatka brige javnih institucija, onda je to jedno od najozbiljnijih kršenja ljudskih prava”, zaštitnik građana, Hiljmi Jašari, izjavio je za medije u ponedeljak.

Kancelarija Saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prizrenu je pozvala na povećanje nivoa bezbednosti u popravnim centrima širom Kosova, dok Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve mučenja takođe istražuje ovaj slučaj i uskoro će objaviti svoj izveštaj.K

Prikaz: Majlinda Hoxha / K2.0.