Ukratko | Aktivizam

Poziv za podnošenje prijava: Lokomotiva 2.0 | Omladinske inicijative

Piše - 27.01.2021

Lokomotiva: Put u promene.

Sa zadovoljstvom objavljujemo konkurs za strastvene mlade koji žele nešto da promene. Oni mogu da se prijave slanjem predloga za realizaciju grupnih umetničkih projekata čiji je cilj da konstruktivno preispitaju ustaljene narative u zajednici koji se tiču roda/pola, veroispovesti, rase ili etničke pripadnosti.

Ovaj konkurs spada u program Lokomotiva, koji je osnovan sa namerom da podstakne kritičko razmišljanje i nadahne aktivističko delovanje u sferi gorepomenutih tema.

Ambiciozni aplikanti treba da naprave grupe od tri do četiri osobe, da smisle projekte koji mogu da se sprovedu u raznim medijskim formatima — kao što su fotografije, video-snimci, tekstovi i publikacije, umetnički performansi, muzika, onlajn alatke za kreativno izražavanje — i tako ostvare društvene promene.

Kroz početno finansiranje (eng. seed funding) — do 1.000 evra po grupi — odabrane grupe će dobiti podršku u kreiranju svojih inicijativa/intervencija na odabrane teme za potrebe svojih zajednica.

Da biste se prijavili, potrebno je da popunite formular za projektne predloge i budžetski formular. Priručnik za pisanje projektnog predloga provešće vas kroz sve korake.

U formularu za projektni predlog treba da opišete kontekst koji se odnosi na vaš predlog, da se izjasnite o potrebi koju ćete težiti da zadovoljite sprovođenjem vaše intervencije, da navedete ciljeve koje planirate da ostvarite kroz projekat, aktivnosti koje ćete sprovesti, grupe s kojima ćete sarađivati, vremenski okvir vašeg projekta, kao i detalje u vidu lokacije i vidljivosti aktivnosti.

Štaviše, biće potrebno da predstavite rezultate koje planirate da postignete, kao i da navedete potencijalne partnere s kojima ćete, možda, sarađivati zarad postizanja ciljeva.

Od članova Lokomotive očekujemo da budu izuzetno proaktivni, da budu kreativni pri predlaganju rešenja i posvećeni inicijativama koje predlažu!

Vrlo se radujemo što ćete se pridružiti Lokomotivi u slučaju da ispunjavate sledeće uslove:

— Imate između 18 i 24 godina;

— Živite na Kosovu;

— Posvećeni ste realizaciji predložene inicijative;

— Spremni ste da kritički preispitate pežorativne narative koji se odnose na rod/pol, etničku pripadnost, veroispovest i rasu;

— Ako se radujete saradnji sa vršnjacima i kolegama;

— Ako ste otvoreni za nove ideje i mišljenja, ali i spremni da ih ostvarite;

— Ako umete da kreirate i sprovedete inicijative koje neposredno ostvaruju uticaj na rodna pitanja, etničke aspekte, veroispovest i rasu u vašoj zajednici.

U prilogu možete da preuzmete: 

Nakon što pripremite predlog, molimo vas da oba formulara, do ponoći, 23. februara 2021, pošaljete imejlom na [email protected] sa naslovom “Prijava — Omladinske inicijative Lokomotiva”.

Sva pitanja u vezi sa programom treba uputiti na [email protected] najkasnije do 16. februara 2021, sa naslovom “Pitanja — Omladinske inicijative Lokomotiva”.

Sve aplikante ćemo o statusu njihove prijave obavestiti putem imejla.

Prihvatamo aplikacije na albanskom, engleskom ili srpskom.K

Fond Princ Klaus podržava program Lokomotiva 2.0.

Naslovnica: Arita (Arrita) Katona / K2.0.