Perspektive | Kosova

Sećanja na Kujtima

Piše - 11.07.2021

Nemar i propusti institucija doprineli su ubistvu jedanaestogodišnjeg Kujtima Veseljija.

Krajem januara 2019, Makfira Iljazi (Makfire Ilazi), pripadnica aškalijske zajednice u Kosovu Polju, saznala je da je njenog jedanaestogodišnjeg sina Kujtima seksualno zlostavljao devetnaestogodišnji Sefedin Osmani. O tome je obavestila Redžepa Osmanija (Rexhep Osmani), oca zlostavljača, koji je prijavio svog sina policijskoj stanici u Kosovu Polju. Dodatno je podstaknut činjenicom da je njegov sin korisnik narkotika i da se prema članovima porodice ponašao agresivno kada nije imao pristup drogama. 

Međutim, nakon ispitivanja Redžepa Osmanija i Makfire Iljazi, policija o slučaju nije na odgovarajući način obavestila Osnovno tužilaštvo u Prištini i nastavila samostalno da istražuje slučaj. Ova odluka je prva greška sudskih organa u slučaju Kujtima Veseljija — jer je trebalo da izdaju nalog za hapšenje zlostavljača.

Kosovska policija je u aprilu ispitivala Sefedina Osmanija. Prilikom ispitivanja on je priznao da je silovao Veseljija. Osnovno tužilaštvo u Prištini je zatim naredilo pokretanje istrage slučaja za krivično delo “stupanje u seksualni čin sa osobom mlađom od šesnaest godina”, ali po redovnom postupku. Nakon nedelju dana, Kosovska policija je, takođe, ispitivala Veseljija, koji je svedočio da mu je Sefedin Osmani dao drogu i zlostavljao ga fizički i seksualno.

Kosovska policija je narednog dana podnela krivičnu prijavu za “seksualno zlostavljanje osoba mlađih od šesnaest godina”. Oni su, ipak, oslobodili Sefedina Osmanija, iako je bio optužen u više slučaja: 26 krivičnih prijava i 15 presuda, uključujući jedno ubistvo. Ovo je druga greška organa gonjenja.

Policijske i sudske vlasti su odgovorne. Ne čineći ništa da zaustave zlostavljanje Kujtima Veseljija, oni su prekršili njegovo osnovno pravo na život.

Osnovno tužilaštvo u Prištini je pozvalo Sefedina Osmanija da se pojavi pred sudom u maju, ali on nije odgovorio na pozivnicu, iako ju je primio. Tužilaštvo mu je poslalo još jednu pozivnicu deset dana kasnije, ali se on ponovo nije pojavio, premda je pozivnicu dobio. Nakon gotovo mesec dana, krajem juna, Osnovno tužilaštvo u Prištini je obustavilo istragu. Ovo je treća greška.

Kujtim Veselji je 11. jula 2019. pronađen mrtav ispod stepeništa u stambenom bloku kvarta “Džemajl Mustafa” (Xhemail Mustafa), Kosovo Polje. Bez ikakve sumnje, policijske i sudske vlasti su odgovorne. Ne čineći ništa da zaustave zlostavljanje Kujtima Veseljija, oni su prekršili njegovo osnovno pravo na život.

Sefedin Osmani je uhapšen i saslušan jula 2019, kada je priznao da je ubio Veseljija. Tužilac je naložio da se slučaj okvalifikuje kao teško ubistvo. Osnovno tužilaštvo u Prištini je juna 2020. podiglo optužnicu protiv njega za krivična dela teškog ubistva i seksualnog napada. Sefedin Osmani je oktobra 2020. osuđen na dvadesetpetogodišnju zatvorsku kaznu za ova dela.

Obustavljen je disciplinski postupak prema policijskim službenicima umešanim u ovaj slučaj, jer tokom istrage nisu pronađeni elementi disciplinskih prekršaja.

Kada su u pitanju tužioci koji su se bavili ovim slučajem, Tužilačko veće Kosova zaključilo je da tužiteljka Raza Ljošaj (Raze Loshaj) nije počinila nikakav disciplinski prekršaj, jer nije bilo dokaza da ju je policija obavestila o pomenutom slučaju. Tužilac Ruhan Saljihu (Salihu) disciplinski je kažnjen zato što aprila 2019. nije tražio zadržavanje Sefedina Osmanija, kada je ovaj priznao da je silovao Kujtima Veseljija. Saljihuova plata je smanjena za 30% u trajanju od šest meseci.

Treba preduzeti mere i uveriti aškalijsku zajednicu da ih država Kosovo smatra ravnopravnim građanima, a pored odavanja pošte Kujtimu Veseljiju i saosećanja sa njegovom porodicom.

Ova disciplinska mera je nesrazmerna posledicama tužilačke greške — silovanju i ubistvu jedanaestogodišnjeg dečaka. Nadležne institucije na Kosovu moraju da pokrenu ozbiljne istrage i uvedu oštre mere protiv policijskih službenika i tužilaca uključenih u ovaj slučaj, jer je njihov nemar među glavnim razlozima zbog kojih Kujtim Veselji više nije među nama.

To ne treba da bude samo kazna, već i korigovanje rada policijskih službenika i tužilaca koji su se bavili slučajem Kujtima Veseljija. Njihove kolege moraju biti svesne ovih dešavanja kako policija i tužilaštvo ne bi bili nemarni onda kada se slični zločini dogode. Treba preduzeti mere i uveriti aškalijsku zajednicu da ih država Kosovo smatra ravnopravnim građanima, a pored odavanja pošte Kujtimu Veseljiju i saosećanja sa njegovom porodicom.

Aktuelna Vlada Republike Kosovo — za razliku od prethodnih vlada koje su, uglavnom, nudile finansijsku nadoknadu porodicama onih koji su povezani sa vlastodršcima — odlučila je da ponudi kompenzaciju porodici žrtve. Ovakvu odluku treba pohvaliti, ali ona nije dovoljna.

Obaveza je Vlade Republike Kosovo i premijera Republike Kosovo da učine sve što je u njihovoj moći da se preduzmu odgovarajuće mere protiv policijskih službenika i tužilaca koji su, zbog svog nemara, takođe odgovorni za ubistvo Kujtima Veseljija.

Naslovna ilustracija: Jeta Dobranja.

Ova publikacija je deo serijala tekstova koji se objavljuju u okviru kampanje “Pravda za Kujtima”. Kampanju podržava šema bespovratnih sredstava pod nazivom “Kujtim Veselji”, kojom upravlja nevladina organizacija Glas Roma, Aškalija i Egipćana.