TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Eric Gordy

Eric Gordy është profesor i sociologjisë politike dhe kulturore në School of Slavonic and East European Studies, University College London.

Pikëpamje | Migrimi

Si Gjermania e ndali numrin e madh të azilkërkuesve nga Ballkani

Nga - 17.08.2018

Mundësitë e migrimit legal për në Gjermani u rritën nga presioni i azilkërkuesve në vitin 2015.