TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Eric Gordy

Eric Gordy është profesor i sociologjisë politike dhe kulturore në School of Slavonic and East European Studies, University College London.

Pikëpamje | BiH

Cila është rëndësia e vendimit ndaj Karadžić-it?

Nga - 19.03.2019

Përmbledhje e rastit kundër presidentit të Republika Srpska gjatë kohës së luftës.