TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Eric Gordy

Eric Gordy është profesor i sociologjisë politike dhe kulturore në School of Slavonic and East European Studies, University College London.