Hub 2.0

About Hub 2.0

Çka ka t’re?

Volume UP: Robert Heinecke për luftën kundër ndotjes së ajrit
09/09/2019 - 6:00 pm
Yusuf Omar: Tregimi i storjeve të pathëna përmes Gazetarisë Mobile
29/08/2019 - 6:00 pm
Filloni hapat e gazetarisë duke qenë pjesë e Kosovo 2.0
28/07/2019 - 12:00 pm
Party Outloud!
18/07/2019 - 4:00 pm
Mundësi e re për praktikë në K2.0
08/07/2019 - 11:00 pm
Volume UP: Khalid Abdel Hadi flet për feminizmin, gjininë, trupin dhe seksualitetin në gazetarinë dhe artin e ditëve të sotme
27/06/2019 - 6:00 pm