Hub 2.0 - Kosovo 2.0

Hub 2.0

About Hub 2.0

Çka ka t’re?

Hajde Folim: Qysh po i rrisim djemtë?
24/05/2021 - 5:30 pm
“Kurrë nuk kam hypë në aeroplan”
05/05/2021 - 5:30 pm
“Kur Krenaria Erdhi në Qytezë”
09/03/2021 - 5:30 pm
Trashëgimia e Patriarkisë Toksike
29/01/2021 - 5:30 pm
Hajde Folim: Ta vëmë ‘Gjykatën Speciale’ në kontekst
21/01/2021 - 5:30 pm
Arti Nën Sulm
22/12/2020 - 5:30 pm