Hub 2.0 - Kosovo 2.0

Hub 2.0

About Hub 2.0

Çka ka t’re?

Ballafaqimi me vuajtjen për të zhdukurit
16/11/2020 - 5:30 pm
Hajde Folim: Reflektim mbi Shëndetin Mendor në Pandemi
08/10/2020 - 5:30 pm
Rëndësia e së vërtetës dhe e memorializimit të njerëzve të pagjetur
31/08/2020 - 5:30 pm
Hajde Folim: Kultura në margjina
05/08/2020 - 5:30 pm
Volume Up me Ismail Einashe: Çfarë thonë mediat për migrantët?
30/06/2020 - 2:00 pm
Hajde Folim: Të [mos] arsimohesh në pandemi…
16/06/2020 - 5:30 pm