Monografitë

Zinat tona tematike elektronike

Edukimi për jetë


Edukimi është shtyllë e çdo shoqërie. Por a ka të bëjë ai veç me notat? Apo është po aq e rëndësishme çka mësojmë dhe si e mësojmë? A është edukimi veç për brenda në klasë? Apo mund të mësojmë edhe pa e vërejtë? Është [...]

Të Drejtat e Njeriut – Edicioni i Dytë


K2.0 ju sjell artikuj thelbësor si pjesë e ciklit të dytë të Bursës së Gazetarisë për të Drejtat e Njeriut. Këto tregime i theksojnë realitetet e ashpra dhe të shkelura të atyre që zhvlerësohen, përjashtohen dhe abuzohen në Kosovë. Shpresojmë se këto tregime do [...]

Shëndeti


K2.0 vendos sistemin e shëndetësisë të Kosovës nën mikroskop, duke u përqendruar në disa prej problemeve më themelore dhe [...]

E kaluara, tani


Të kaluarës s’ke ku t’i ikësh! Sidomos kur krimet janë aty. K2.0 vrojton periudhën e pasluftës nëpër të gjithë Ballkanin Perëndimor: Si kanë luftuar viktimat për drejtësi dhe si institucionet kanë dështuar kundrejt tyre; si janë [...]

Të Drejtat e Njeriut


K2.0 ju sjell artikuj thelbësor si pjesë e ciklit të parë të Bursës së Gazetarisë për të Drejtat e Njeriut. Këto tetë tregime i theksojnë realitetet e ashpra dhe të shkelura të atyre që zhvlerësohen, përjashtohen dhe abuzohen në Kosovë. Shpresojmë se këto tregime [...]

Kultivimi


Muzika, gjuha, filmat, trashëgimia. Çfarë thonë shprehjet tona kulturore për kulturën tonë? Çfarë rrëfenja reflektojnë dhe vendosin? Cilat janë rrethanat që ua mundësojnë apo pamundësojnë atyre ekzistencën? Në “Kultivimi”, flasim [...]

Kosova X


K2.0 ju çon në një udhëtim dhjetëvjeçar që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, duke u zhytur në nostalgjinë e vitit 2008 dhe duke përfytyruar mundësitë distopike të vitit 2028. Shtjellojmë mënyrën se si politikat botërore e kanë formësuar Kosovën, dhe se [...]

Zgjedhjet lokale 2017


K2.0 thellohet në një analizë lokale të zgjedhjeve komunale të tetorit të vitit 2017. Çka bëjnë komunat tona për ne? Si mund t’i angazhojnë ato qytetarët që këta të jenë krenarë me vendbanimet e tyre? Cilat janë sfidat me të cilat [...]

Të drejtat e LGBTI


K2.0 i nxjerr në shesh proceset e daljes haptas, përvetësimit të një gjinie tjetër, përballjes me interseksualitetin dhe tejkalimin e paragjykimeve. I hedhim një vështrim historisë së lëvizjes LGBTI dhe njerëzve të cilët luftojnë për [...]

Zgjedhjet 2017


K2.0 po i shqyrton me kujdes qasjet specifike të partive politike ndaj çështjeve kyçe si: arsimi, punësimi, barazia gjinore, energjia elektrike dhe ambienti, kultura, sporti, të drejtat LGBT, korrupsioni, sigurimet shëndetësore dhe ushtria. [...]

Sport


K2.0 analizon  përvojën e re të sportit në Kosovë. Po ndalemi pak për të festuar, duke iu hedhur një sy  sukseseve të para të kësaj epoke të re. Analizojmë mjedisin transformues të sportit kosovar, infrastrukturën, drejtuesit dhe financat [...]