Tag: Education

majlinda-hoxhaeducation
Blogbox | Education

Një javë pas rezulateve të testit PISA

Nga - 14.12.2016

Ne duhet të reflektojmë për problemet e sistemit arsimor në Kosovë dhe përfundimisht ta reformojmë sistemin për të mirë.