ČLANCI AUTORA/KE: Aidan Hehir

Dr Aidan Hehir je stručnjak za međunarodne odnose sa Univerziteta u Vestminsteru. Njegova interesovanja u istraživanjima obuhvataju humanitarne intervencije, izgradnju države na Kosovu i zakone koji se tiču upotrebe sile. On je autor/izdavač 10 knjiga, gde je najnovija “Odgovornost da se zaštiti i izdubljene norme” (“The Responsibility to Protect and Hollow Norms”, Palgrave Macmillan).