TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Aidan Hehir

Dr. Aidan Hehir — ligjërues i Marrëdhënieve Ndërkombëtare pranë Universitetit të Uestminsterit — është autor/redaktor i 10 librave; libri i tij i fundit, “Hollow Norms and the Responsibility to Protect” (Normat Boshe dhe Përgjegjësia për të Mbrojtur) është shpërblyer me çmimin e Shoqatës Britaneze të Studimeve Ndërkombëtare “Grupi Punues mbi Intervenimin dhe Përgjegjësinë për të Mbrojtur” në vitin 2019. Ai është bashkëredaktor i serisë së librave të Routledge për Intervenim e Shtetndërtim dhe është kontribues i rregullt në mediat kombëtare dhe ndërkombëtare.