ČLANCI AUTORA/KE: Aurela Kadriu

Aurelja Kadriju (Aurela Kadriu) je sociologinja i istraživačica. U svojem radu bavi se pamćenjem, socijalnim urbanizmom, rodnim pitanjima i ljudskim pravima. Do sada je provela brojna istraživanja vezana za savremenu povijest Kosova i područja bivše Jugoslavije. Trenutno radi u organizaciji “Qendra Multimedia”

U detalje | Obrazovanje

Pedesetogodišnji univerzitet

Piše - 31.10.2019

Lične priče prvih dipomanata/ica UP-a.