TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Aurela Kadriu

Aurela Kadriu është sociologe dhe hulumtuese me përqendrim në studime që lidhen me kujtesën, socio-urbanizmin, gjininë dhe të drejtat e njeriut. Ka kryer disa hulumtime të cilat lidhen me historinë bashkëkohore të Kosovës dhe rajonit të ish-Jugosllavisë. Aktualisht punon në Qendra Multimedia si koordinatore projektesh.

Në thelb | Edukimi për jetë | Edukim

50 Vjet Universitet

Nga - 31.10.2019

Rrëfimet e të parëve që studiuan në UP.