TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Aurela Kadriu

Aurela Kadriu është sociologe, hulumtuese dhe menaxhere kulturore. Hulumtimet e saj për kujtesën, socio-urbanizmin, gjininë e të drejtat e njeriut përqendrohen në historinë bashkëkohore të Kosovës dhe ish-Jugosllavisë. Është drejtore e programit në Qendra Multimedia — organizatë kulturore e përqendruar në prodhim kulturor të fokusuar në teatër dhe letërsi bashkëkohore.