TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Dardan Hoti

Dardan Hoti ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin e Prishtinës, Dega e Gazetarisë, dhe është duke vijuar studimet master në Degën e Sociologjisë. Me tetë vite përvojë në gazetari, Dardani më 2013 u shpërblye me çmimin e parë për raportimin për varfëri nga Agjencitë e Kombeve të Bashkuara, UNKT. Po ashtu, është anëtar i bordit në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës prej vitit 2014. Dardani është përfitues i programit të K2.0, Bursa në Gazetari për të Drejta të Njeriut (cikli 2018).

Bursa | Në thelb | Të Drejtat e Njeriut | Barazia gjinore

Legjislacioni i njëanshëm mbështet rolet tradicionale gjinore

Nga - 10.12.2018

Vështrim i politikave të lehonisë, atësisë dhe pushimi prindor

Monografitë | Në thelb | Të drejtat e LGBTI | LGBTI

Të heqësh dorë nga paragjykimi

Nga - 10.10.2017

Si hoqën dorë nga pikëpamjet e tyre homofobike pesë kosovarë të rinj.

S`fundmi | Shëndetësia

Ende ka pyetje pa përgjigje sa i përket sigurimit obligativ shëndetësor

Nga - 09.11.2016

Data fillestare (1 janar) e skemës së re në dyshime.