TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Dardan Hoti

Dardan Hoti ka kryer studimet themelore për gazetari në Universitetin e Prishtinës. Ai ka 10 vite përvojë pune si gazetar dhe ka mbuluar kryesisht temat që lidhen me të drejtat e njeriut dhe LGBT+. Në vitin 2013 ai është shpërblyer me çmimin Poverty Prize nga Ekipi i OKB-së në Kosovë. Që nga viti 2014 është anëtar i bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Në vitin 2018 ishte një ndër përfituesit e Bursës së K2.0 për Gazetarinë e të Drejtave të Njeriut. Tani për tani punon si koordinator projektesh në Fondin për të Drejtën Humanitare në Kosovë.