ČLANCI AUTORA/KE: Gresa Hasa

Gresa Hasa je suosnivačica i glavna i odgovorna urednica časopisa Shota. Studirala je politikologiju na Univerzitetu u Tirani i godinama je angažovana u sferi rodnih pitanja, ali je i aktivna u studentskim i sindikalnim organizacijama u Albaniji. Sarađuje sa brojnim medijima u Albaniji i van nje, gde piše o političkim, društvenim i kulturnim temama. Pored toga, prevodi tekstove iz političkog, novinarskog, kulturološkog i feminističkog miljea.