ČLANCI AUTORA/KE: Jelena Prtoric

Jelena Prtoric je novinarka koja pokriva (uglavnom) regiju Jugoistočne Europe, piše za print i web, na hrvatskom, engleskom i francuskom. Bavi se uglavnom politikom, ljudskim pravima, okolišem, kulturom, te raznim društvenim temama.

U detalje | Mediji

Život u iščašenoj stvarnosti

Piše - 13.03.2019

Kako je nestala granica između satire i zbilje na Balkanu.

U detalje | Prošlost danas | Obrazovanje

Više lica istorije

Piše - 28.09.2018

Istorija kao učiteljica identiteta na Balkanu.

Jedan na jedan | Feminizam

Bojana Genov: “Crkva je najveća prepreka ostvarenju ženskih prava u Hrvatskoj.”

Piše - 24.09.2018

Feministička aktivistkinja iz Hrvatske govori o tome kako pobijediti konzervativne snage koje pokušavaju negirati ženska prava.

Jedan na jedan | bosnia

Zilka Spahić-Šiljak: Etnička podjeljenost dovodi do toga da su žene i muškarci ugroženi u svojim pravima.

Piše - 17.09.2018

RAZGOVORI O FEMINIZMU NA BALKANU (4. DEO) - Prefesorica rodnih studija govori o religiji i feminizmu i kako nacionalizam utiče na položaj žene

Jedan na jedan | Feminizam

Adriana Zaharijević: “Feminizam je standardni bauk.”

Piše - 10.09.2018

Razgovori o feminizmu na Balkanu (3. DEO) - Filozofkinja iz Beograda govori o feminizmu u komunizmu, nacionalizmu i tranziciji  

U detalje | Hrvatska

Ubijanje slobode govora u Hrvatskoj

Piše - 06.02.2018

Sve češće napadi na novinare ostaju nekažnjeni.

U detalje | Javni Prostor

Prekrajanje povijesti

Piše - 19.08.2017

Brisanje poveznica sa čitavom ostavštinom socijalističke Jugoslavije kao trend

Jedan na jedan | Kultura

Damir Imamović: “Ako neko očekuje da je uloga pjevača sevdaha da tapka u mjestu, neću mu biti omiljeni pjevač sevdaha”

Piše - 19.05.2017

Izvođač i teoretičar sevdaha priča o muzici, politici, nacionalizmu i tradiciji.