ČLANCI AUTORA/KE: Jelena Prtorić

Jelena Prtorić je novinarka koja pokriva (uglavnom) regiju Jugoistočne Europe, piše za print i web, na hrvatskom, engleskom i francuskom. Bavi se uglavnom politikom, ljudskim pravima, okolišem, kulturom, te raznim društvenim temama.