TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Jelena Prtorić

Jelena Prtorić është gazetare që (kryesisht) raporton për Evropën jug-lindore. Ajo shkruan për platforma të shtypit dhe uebit në kroatisht, anglisht dhe frangjisht. Ajo zakonisht shkruan për politikë, të drejtat e njeriut, kulturë, ambient, si dhe tema të ndryshme sociale.

Biseda | COVID-19

Davor Mishkoviq: Kultura është e margjinalizuar, por ne presim [...]

Nga - 20.05.2020

Sociologu dhe aktivisti flet për kulturën dhe festivalet në kohën e COVID-19.

S`fundmi | COVID-19

Pandemi, tërmet dhe mbikëqyrje e shtuar

Nga - 16.04.2020

Reagimi i kroatëve duket më i rreptë duke krahasuar me numrin e rasteve të konfirmuara.

Në thelb | Hapësira Publike

Teka e re e shtrenjtë e kryetarit të Zagrebit

Nga - 22.01.2020

Lidhjet ndërmjet projekteve ‘Manhattan i Zagrebit’ dhe ‘Beogradi buzë ujit’.

Biseda | Arsimi

Antonija Petričušić: Apatia në akademinë kroate reflekton [...]

Nga - 05.11.2019

Rivlerësimi i Akademisë (Pjesa 6) - Profesoresha nga Zagrebi flet për barazinë gjinore, apatinë, aktivizmin dhe liritë akademike.

Në thelb | Media

Jeta në një realitet të shtrembëruar

Nga - 13.03.2019

Si u zbehë vija mes satirës dhe të vërtetës.

Në thelb | Arsimi

Të kaluarën e mësojmë në mënyra të ndryshme

Nga - 28.09.2018

Për identitetin e Ballkanit ende mësojmë nga klasat e historisë.

Biseda | Feminizmi

Bojana Genov: ‘Kisha është pengesa më e madhe për realizimin [...]

Nga - 24.09.2018

Aktivistja feministe kroate diskuton se si të fitohet kundër forcave konservatore që i kundërshtojnë të drejtat e grave.

Biseda | BiH

Zilka Spahić-Šiljak: ‘Ndarja etnike çon deri te shkelja [...]

Nga - 17.09.2018

Bisedë për Feminizmin në Ballkan (Pjesa 4) - Profesoresha e studimeve gjinore flet për religjionin dhe feminizmin dhe se si ndikon nacionalizmi tek gratë.

Biseda | Feminizmi

Adriana Zaharijević: Feminizmi është shkaku standard i frikës

Nga - 10.09.2018

Bisedë për Feminizmin në Ballkan (Pjesa 3) - Filozofja nga Beogradi flet për feminizmin, komunizmin dhe tranzicionin.

Në thelb | Kroacia

Shuarja e lirisë së fjalës në Kroaci

Nga - 06.02.2018

Rritet numri i sulmeve të pandëshkuara ndaj gazetarëve.

Në thelb | Hapësira Publike

Rishkrimi i historisë

Nga - 19.08.2017

Si po zhduket trashëgimia socialiste e Jugosllavisë.

Biseda | Kulturë

Damir Imamovic: “Nëse dikush pret prej një këngëtari [...]

Nga - 19.05.2017

Performuesi dhe teoricieni sevdah flet për muzikë, politikë, nacionalizëm dhe traditë.