TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Jelena Prtorić

Jelena Prtorić është gazetare që (kryesisht) raporton për Evropën jug-lindore. Ajo shkruan për platforma të shtypit dhe uebit në kroatisht, anglisht dhe frangjisht. Ajo zakonisht shkruan për politikë, të drejtat e njeriut, kulturë, ambient, si dhe tema të ndryshme sociale.