ČLANCI AUTORA/KE: Jon Bytyqi

Jon Bitići (Bytyqi) je učestvovao u radu raznih omladinskih volonterskih grupa dok je pohađao osnovnu i srednju školu u Đakovici. Trenutno studira političke nauke na Univerzitetu u Prištini, gde sarađuje sa studentskim predstavnicima.

Jon Bytyqi je učestvovao/la u programu mentorstva u okviru projekta „Inovacije za otporne medije i angažman građana“ koji je finansirala Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a koji su realizovali K2.0 i Institut GAP.