ČLANCI AUTORA/KE: Leonora Aliu

Ljeonora Aljiu (Leonora Aliu) je bivša novinarka pri K2.0 (u periodu 2017–2018). Studirala je novinarstvo na Univerzitetu u Prištini.