ČLANCI AUTORA/KE: Marijana Camović

Marijana Camović Veličković je završila Pravni fakultet u Podgorici. Kao novinarka radi od 2001. godine. Od 2013., od njegovog osnivanja, je predsjednica Sindikata medija Crne Gore i posebno je zainteresovana za teme koje se tiču slobode medija, odnosa vlasnika medija prema zaposlenima i ostale koje se tiču radnih prava u toj djelatnosti. Članica je Upravnog odbora Evropske federacije novinara.