TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Marijana Camović

Marijana Camović diplomoi në Fakulteitn Juridik në Podgoricë dhe punon si gazetare prej vitit 2001. Carmović e ka kryesuar Sindikatën e Mediave të Malit të Zi prej themelimit të saj. Ajo është e interesuar veçanërisht në temat e lirive mediale, marrëdhënieve të pronarëve të mediave me punëtorët e tyre dhe të drejtat e punëtorëve në sektorin e medias. Gjithashtu ëshë anëtare e bordit të Federatës Evropiane të Gazetarëve.

S`fundmi | Mali i Zi

Presion për ndryshime në Mal të Zi

Nga - 04.04.2019

Pas dy muajve me protesta, opozita pajtohet të punojë për zgjedhjet e reja.

S`fundmi | Mali i Zi

Tito vazhdon të jetojë në Mal të Zi

Nga - 23.01.2019

Presidenti i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë është kthyer në Podgoricë, por askush nuk e di pse.

Biseda | Mali i Zi

Aleksandar Saša Zeković: Mali i Zi nuk mund të konsiderohet i pafajshëm në luftërat jugosllave

Nga - 28.11.2018

Aktivisti për të drejtat e njeriut nga Podgorica flet për të drejtat LGBTI, politikën malaziase dhe procesin e ballafaqimit me të kaluarën.

Biseda | Feminizmi

Paula Petričević: Nuk duhet të presim të ndodhë diçka që shoqëria të bëhet më e ndërgjegjshme për të drejtat e grave

Nga - 16.10.2018

Bisedë për Feminizmin në Ballkan (Pjesa 7) — Feministja, aktivistja dhe profesoresha nga Kotori flet rreth nevojës për të mos i lënë ëndrrat klerike të krahut të djathtë të bëhen ankthi jonë i përbashkët.