TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Marijana Camović Veličković

Marijana Camović Veličković diplomoi në Fakulteitn Juridik në Podgoricë dhe punon si gazetare prej vitit 2001. Carmović e ka kryesuar Sindikatën e Mediave të Malit të Zi prej themelimit të saj. Ajo është e interesuar veçanërisht në temat e lirive mediale, marrëdhënieve të pronarëve të mediave me punëtorët e tyre dhe të drejtat e punëtorëve në sektorin e medias. Gjithashtu ëshë anëtare e bordit të Federatës Evropiane të Gazetarëve.