ČLANCI AUTORA/KE: Merxhan Daci

Merdžan Daci je mladi novinar koji živi u Tirani. Studirao je novinarstvo i komunikacije, i interesuje se za Balkan i međunarodne poslove, kao i za prekogranično novinarstvo.